Зала универсйада

Препоръка за ремонти

Фирма Адиникс ЕООД поличи референция за перфектно изпълнение в срок по договора ремонт. за полагане на два пласта хидроизолация и ремонт на всички покриви на сградата.

Референция от зала универсиада за ремонт на покрив

 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers

Ремонти

довършителни ремонти

Извършваме довършителни вътрешни ремонти

Дренажи

Дренажи и отводнителни системи

Дренажи и отводнителни системи

Дограма

PVC и алуминиева дограма

Монтаж на PVC и алуминиева дограма

ВИК услуги

ВИК услуги

Ремонт и изграждане на ВИК системи

Електроуслуги

Електроуслуги

Ремонт и изграждане на електроинсталации