Зала универсйада

Препоръка за ремонти

Фирма Адиникс ЕООД поличи референция за перфектно изпълнение в срок по договора ремонт. за полагане на два пласта хидроизолация и ремонт на всички покриви на сградата.

Референция от зала универсиада за ремонт на покрив

 

Tags: Ремонт на покриви,

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers

Ремонти

довършителни ремонти

Извършваме довършителни вътрешни ремонти

Дренажи

Дренажи и отводнителни системи

Дренажи и отводнителни системи

Дограма

PVC и алуминиева дограма

Монтаж на PVC и алуминиева дограма

ВИК услуги

ВИК услуги

Ремонт и изграждане на ВИК системи

Електроуслуги

Електроуслуги

Ремонт и изграждане на електроинсталации